Головне управління ДПС
у Сумській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

До уваги платникі податків: внесено зміни до форми декларації акцизного податку!

опубліковано 05 серпня 2022 о 12:22

Шосткинська ДПІ  Головного управління  ДПС у Сумській  області інформує, що 22 липня 2022 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2022 № 151 «Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку і Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку» (далі – Наказ № 151), яким внесено зміни до форми декларації акцизного податку (далі – Декларація) та порядку її заповнення, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 (далі – Наказ № 14), а саме:

 доповнено новою графою «212.1.17» рядок 05 «Вид платника акцизного податку» загальної частини Декларації. Відмітка у зазначеній графі проставляється виробником та/або імпортером тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які здійснюють їх реалізацію для цілей оподаткування акцизним податком з реалізації суб՚єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

викладено у новій редакції розділи Д «Податкові зобов՚язання з реалізації суб՚єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, а також виробниками та/або імпортерами тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах» (далі – Розділ Д) та Е «Податкові зобов՚язання з реалізації електричної енергії» Декларації, додаток 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб՚єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» та додаток 7 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії» до Декларації;

передбачено заповнення виробниками та імпортерами тютюнових виробів протягом трьох звітних місяців поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну інформації щодо податкових зобов՚язань з обсягів реалізації та/або ввезення тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, що перевищують 115 % середньомісячного обсягу реалізації або їх ввезення за попередні дев՚ять місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку у додатку 1 «Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)» та додатку 2 «Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно» до Декларації;

встановлено заповнення та подання суб՚єктами господарювання, які є платниками акцизного податку згідно з п.п. 212.1.17 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами і доповненнями Розділу Д Декларації та нового додатку 6 1 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб՚єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів згідно із підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу (тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, рідини, що використовуються в електронних сигаретах)» до Декларації. 

Згідно з ч.2 п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями) до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Наказ № 151 набрав чинності з дня його офіційного опублікування, тобто 22.07.2022 (опубліковано в Офіційному віснику України № 56).

Таким чином, платники акцизного податку вперше подають декларацію акцизного податку з урахуванням змін, внесених Наказом № 151, не пізніше 20 вересня 2022 року за звітний період – серпень 2022 року.