Головне управління ДПС
у Сумській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Становлення податку на прибуток в Україні

, опубліковано 24 листопада 2021 о 13:15

Податок на прибуток  має велике значення для країни, тому що він є найвагомішим з групи прямих податків і одним з наповнювачів державної скарбниці.

Податок на прибуток підприємств – один із бюджетоутворюючих податків, який відіграє винятково важливу роль у фінансовому житті країни. він водночас є важливим фактором, що визначає умови існування підприємства, умови функціонування державного бюджету та економічної системи в цілому.

Це прямий податок, який сплачується підприємствами з прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також із прибутку від орендних операцій, роялті та від позареалізаційних операцій.

Історія існування податку на прибуток має давні коріння, а його розвиток в нашій країні відбувався поступово.

У різні періоди розвитку суспільства вводились різноманітні податки. Спочатку податки існували у вигляді безсистемних платежів, що носили переважно натуральну форму. З 1898 року була введена система промислового податку за 4 класами місцевості та за розрядами підприємств. Був встановлений додатковий промисловий податок з капіталу і процентний збір з прибутків акціонерних та інших підприємств (0,15 % від суми основних фондів). У 1918 році податкова політика України складалась із 4-х прямих (поземельний податок, основний промисловий податок, податок на приріст прибутку, податок на нерухоме майно) та 4-х непрямих податків. Проте наповнення дохідної частини бюджету українського казначейства за рахунок прямих податків було дуже «незначним». Прибутковий податок із споживчої кооперації та господарських органів громадських організацій був введений в 1923 році. Він сплачувався щоквартально із балансового прибутку за ставкою 35 % для споживчої кооперації і 25 % — для господарських органів громадських організацій.

Слід зазначити, що в Україні система оподатковування прибутку підприємств проводилася з частою зміною об'єкта оподатковування. Так, із 1991 року податок стягався з прибутку, у 1992 - з доходу, у 1993 році - спочатку з прибутку, а потім (із другого кварталу даного року)  знову з доходу. У 1994 році об'єктом оподатковування залишався дохід, а з 1995 - знову здійснений перехід до оподатковування прибутку.

Задля узгодження власної податкової системи України з податковими системами розвинених країн, урядом приймався ряд нормативних документів.

У період з 2011 по 2016 роки ставка податку на прибуток в Україні була знижена із 25 відс. до 18 відс. та на сьогодні є однією із найнижчих серед країн ЄС.

Ключовою зміною механізму оподаткування прибутку в Україні стало запровадження нового принципу визначення податку на прибуток, який тепер обчислюється виходячи із бухгалтерського фінансового результату та підлягає коригуванню на так звані податкові різниці.

Слід зазначити, що ставка 18 відс. є базовою ставкою для будь-якої діяльності згідно ст. 136 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), проте є винятки відповідно до ст. 141 ПКУ, а саме:

- страхової діяльності, дохід (не прибуток) від якої оподатковується за ставкою 0,3 відсотків;

- виплати доходу нерезидентам та прирівняних до них осіб із джерелом походження такого доходу з України - за ставкою 0,4,6,12,15 відс. коштом нерезидента;

- виплати нерезидентам страхових платежів (тобто плати за страхування - внесків, премій) - у розмірі 0,12 %, та страхових виплат (тобто страхового відшкодування, яке виплачується при настанні страхового випадку) оподатковуються за ставкою у розмірі 0,4,12 відс.;

- букмекерської діяльності - дохід оподатковується за ставкою 10,18 відс.;

- діяльності із випуску та проведення лотерей - дохід оподатковується за ставкою 30 відсотків.

Податок на прибуток підприємств, крім великого фіскального значення, має й широкі можливості для регулювання і стимулювання підприємницької діяльності.