Головне управління ДПС
у Сумській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Основна частина форми декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції

, опубліковано 25 листопада 2021 о 08:15

Рядок 01 «Вартість прибуткової продукції, набутої інвестором (інвесторами) та/або оператором у власність у результаті розподілу продукції».

Рядок 02 ПВ «Податкові витрати, передбачені угодою про розподіл продукції», до якого переноситься показник рядка 02 додатка ПВ до декларації.

Рядок 03 КВ «Коригування витрат, які виникають відповідно до розділу III Податкового кодексу України та застосовуються до інших витрат, які не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до Угоди (+, -)», який враховується під час обчислення об’єкта оподаткування та до якого переноситься підсумковий показник рядка 03 додатка КВ до декларації.

Рядок 04 «Об’єкт оподаткування (рядок 01 - (рядок 02 ПВ - рядок 03 КВ))».

Рядок 05 «Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового періоду)», в якому відображається сума від’ємного значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду.

Тобто, якщо показник рядка 04 декларації за попередній звітний (податковий) період мав від’ємне значення, то у рядку 05 декларації за звітний (податковий) період така сума відображається без знака «-».

Рядок 06 «Податок на прибуток (рядок 04 - рядок 05) х ___ ставка податку4 / 100)» містить інформацію про податок на прибуток, який визначається шляхом зменшення об’єкта оподаткування на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового періоду) та множенням отриманого результату на ставку податку. Ставка податку на прибуток зазначається у відсотках у розмірі, визначеному п. 136.1 ст. 136 розділу III Кодексу.

До рядка 07 ПН «Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам» переноситься сума з рядка 32 графи 8 таблиці 1 додатка ПН до декларації. Оскільки додаток ПН заповнюється окремо по кожному нерезиденту якому виплачуються доходи, то у разі, якщо до декларації подається кілька додатків ПН, до рядка 07 ПН декларації переноситься сума рядків 32 графи 8 таблиці 1 з усіх додатків ПН до декларації.

Рядки 08 - 11 блоку «Виправлення помилок5» заповнюються у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників декларації відповідно до ст. 50 розділу II Кодексу.

Рядок 08 «Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від’ємне) значення (рядок 06 - рядок 06 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції, яка уточнюється) або рядок 08 таблиці 2 додатка ВП до рядків 08 - 10 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції (+, -)», який дорівнює показнику:

для звітної, звітної нової – рядок 08 таблиці 2 додатка ВП до декларації;

для уточнюючої – (рядок 06 - рядок 06 декларації, яка уточнюється).

До рядка 09 «Сума штрафу (5%) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (рядок 09 таблиці 2 додатка ВП до рядків 08 - 10 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції)» переноситься показник рядка 09 таблиці 2 додатка ВП до рядків 08 - 10 декларації.

Рядок 10 «Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 10 таблиці 2 додатка ВП до рядків 08 - 10 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції», який дорівнює показнику:

для звітної, звітної нової – рядок 10 таблиці 2 додатка ВП до декларації;

для уточнюючої містить інформацію про суму пені, нарахованої на виконання вимог п.п. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 розділу II Кодексу.

Рядок 11 «Сума штрафу (3%) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємства за угодою про розподіл продукції (позитивне значення рядка 08 х 3%)» дорівнює позитивному значенню рядка 08 х 3 / 100.