Головне управління ДПС
у Сумській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Загальна частина форми декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції

, опубліковано 25 листопада 2021 о 09:00

Головне управління ДПС у Сумській області зазначає, у рядку 1 «Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції» проставляється відмітка про тип поданої декларації у відповідних полях:

«Звітна» для декларації, що подається за звітний (податковий) період;

«Звітна нова», якщо в поданій за звітний (податковий) період декларації була допущена помилка і вона виправляється шляхом подання нової звітної декларації до настання граничного терміну її подання;

«Уточнююча», якщо помилка виправляється шляхом подання уточнюючої декларації після настання граничного терміну подання декларації за звітний (податковий) період, що уточнюється.

У рядку 2 «Звітний (податковий) період1» у полі «рік» зазначається рік, а у полі «квартал» зазначається І, ІІ, ІІІ або IV квартал відповідно звітному (податковому) кварталу, за який подається декларація.

У рядку 3 «Звітний (податковий) період, що уточнюється2» у полі «рік» зазначається відповідний рік, а у полі «квартал» – звітний (податковий) квартал, що уточнюється («І квартал», «ІІ квартал», «ІІІ квартал» або «IV квартал»).

Для звітної (звітної нової) декларації рядок 3 заповнюється при наявності додатка ВП.

Для уточнюючої декларації у рядку 2 та рядку 3 зазначається звітний (податковий) період, що уточнюється.

В рядку 4 «Назва угоди про розподіл продукції» у відповідних полях зазначається повне найменування угоди про розподіл продукції, її дата та номер.

В рядку 5 «Інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції» зазначається повне найменування інвестора (оператора) згідно з реєстраційними документами.

У рядку 6 «Податковий номер інвестора (оператора) за угодою про розподіл продукції» у відповідних полях потрібно проставляти податковий номер угоди про розподіл продукції, за яким її зареєстровано, а не інвестора (оператора) за угодою про розподіл продукції, з метою коректного відображення показників в ІКП суб’єктів господарювання, задекларованих в декларації за угодою про розподіл продукції.

В рядку 7 у відповідних клітинках проставляється код виду економічної діяльності (КВЕД).

У рядку 8 зазначається податкова адреса, за якою інвестором-резидентом або інвестором-нерезидентом (його постійним представництвом) зареєстровано угоду про розподіл продукції, а також поштова адреса, телефони, електронна адреса.

У рядку 9 зазначаються назва країни, за законами якої зареєстровано юридичну особу-нерезидента, код країни резиденції – відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32, або назва вільної економічної зони, а також її місцезнаходження (адреса).

У рядку 10 зазначається найменування контролюючого органу, до якого подається декларація.