Головне управління ДПС
у Сумській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Принцип верховенства права – основоположний для податкової системи

, опубліковано 08 липня 2021 о 14:25

У системі податкового права України принцип верховенства права – основоположний для податкової системи, забезпечує взаємодію податкового права по всій території держави. 

Принципи податкового права:

а) загальність оподаткування – кожна особа зобов’язана сплачувати податки, встановлені Податковим кодексом України, законами з питань митної справи, податків та зборів. Цей принцип знаходить своє вираження у розд. ІІ ст. 67 Конституції України: „Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених Законом”. Дане положення Конституції є основоположним для будь-якого закону, що регулює державні витрати в Україні;

б) принцип справедливого оподаткування означає єдині правові умови стягнення податку та єдині вимоги до податкових законів. Оподаткування повинне бути однаковим для кожного виду податків по всій території держави. На основі цього принципу формується єдина податкова система держави;

в) податок може встановлюватися, змінюватися чи скасовуватися лише шляхом прийняття Закону.

Конституція України прямо вказує на законодавчу форму встановлення податку, зокрема ст. 92 ч. 2 п. 1 зазначає, що тільки законами України встановлюються система оподаткування, податків і зборів.

Конституційне право в кожній зарубіжній країні – це основоположна, фундаментальна галузь усієї національної системи права.

Якщо розглядати досвід інших країн, то слід зазначити, що важливою характеристикою сучасних податкових систем саме розвинутих країн є їх структура співвідношення прямих та непрямих податків.

Так, у США, Японії, Канаді, Великій Британії переважають прямі податки, у Франції — непрямі (56,6% — податки на споживання, акцизи, внески підприємців до фонду соціального страхування). Німеччина, Італія мають досить урівноважену структуру податків (частка непрямих податків у Німеччині — 42,2%, в Італії — 48,9%).

Іноземні системи прямого оподаткування доходів фізичних осіб мають уже досить апробовану часом практику становлення та розвитку на базі глибокого усвідомлення кожним платником податку свого конституційного обов'язку — сплати податків.

Сутність категорії «податок» має неоднозначне трактування в різних країнах: в Німеччині — це підтримка, яку громадяни надають державі; у Великобританії — це обов'язок перед державою; у США податок розуміють як таксу; у Франції — як обов'язкову плату.

В іноземних державах надано досить широкі права у сфері податкової юрисдикції органам місцевого самоврядування. У таких країнах Європи, як Болгарія, Кіпр, Естонія, Греція, Латвія, Норвегія, Румунія, особистий прибутковий податок належить до місцевих податків, а в Бельгії, Данії, Фінляндії, Швеції та Швейцарії органи місцевого самоврядування самостійно визначають ставки — за якими оподатковуватимуться доходи громадян.

Стабільність бюджетної системи нашої держави забезпечують саме платники податків, і більшість з них усвідомлює важливість декларування доходів як виконання свого обов’язку щодо сплати податків перед державою та суспільством, а наповнення Державного бюджету України, реалізація завдань та функцій держави безпосередньо залежить від ефективного виконання усіма суб’єктами податкового права податкового обов’язку. Тому одне з головних завдань податківців у процесі виконання своїх посадових обов'язків – оперативне надання громадянам комплексу інформаційних і консультаційних послуг.